Praktijk Watervliet

Kwaliteit

Centraal Kwaliteitsregister

Praktijk Watervliet is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en is lid van de NVMT
(Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie).


De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar o.a. alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet.

De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Kwaliteit

Home
Tarieven

Links


ContactPraktijk Watervliet   |    Vlijekreek 10    |     4465 AK    |    Goes    |    06 - 12230702   |    watervliet@zeelandnet.nl